Монгол бичгийн хичээл

Монгол бичгийн цагаан толгой 1

Монгол бичгийн цагаан толгой нь 29 үсэгтэй. Эдгээр нь 7 эгшиг үсэг,  16 гийгүүлэгч үсэг, гадаад үгийг тэмдэглэх 6 үсэг болно. Юун түрүүн, үндсэн цагаан толгойгоо үзэцгээе.

 

2012 оны 11 сарын 20   |   Уншигдсан: 27276