монгол бичиг үсэг мину

Монгол бичиг - Монгол түмний өв

Энэхүү товч өгүүллээс "Монгол түмний соёлын өв" - "Монгол бичиг"-ийн үүсэл гарал хийгээд онцлогийн тухай уншина уу.

 

Өвөг дээдэс маань хэл бичиг, хил нутаг, мал ахуйг өвлүүлснээр, бид өнөөдөр "Монгол" гэдэг дэлхийн газрын зураг дээр уртраг өргөргийн хэмээр тогтоосон өөрийн гэсэн нутагтай, "монгол" бодол санаагаа нэвтрүүлэн ойлголцож ирсэн өөрийн гэсэн хэлтэй, тэрхүү хэлээ тэмдэглэх бичгийн их соёлыг нүүр, буурь хоёрын зуураа бүтээсэн ард түмний үр сад - туурга тусгаар улс гэр болон оршиж буй.

2012 оны 12 сарын 18   |   Уншигдсан: 22346